Ruda Śląska opieki dla osób starszych

2101-2Władze lokalne miasta Ruda Śląska zwrócił szczególną uwagę na osoby starsze.

W szczególności, każdy uprawniony lub osobą z przewlekłą chorobą otrzymują tak zwaną kopertę „życia”. Koperta ta będzie zawierać pewne informacje, które pomogą pracownicy służby zdrowia, aby zrozumieć wszystko na temat stanu pacjenta, w przypadku gdy jest on nieprzytomny lub nie można powiedzieć pod uwagę objawy przejawów choroby.

W szczególności, koperta zawierać będzie specjalny kwestionariusz, który nagrany historię choroby pacjenta, który cierpiał, jego stanu zdrowia, krwi i przeciwwskazań, a on bierze leki. Ponadto kwestionariusz będzie zawierał krewnych kontaktowych lub przyjaciół, z którymi można się skontaktować w razie potrzeby. Według władz, istnienie takiej kopercie w podeszłym wieku może pomóc ocalić życie w różnych sytuacjach nadzwyczajnych, oraz z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia.