Rząd planuje zainwestować w przedszkolu

Rząd Polski opracowała i realizuje szereg programów, które mogą pomóc mieszkańcom w celu poprawy ich warunków życia i zwiększenia wsparcia materialnego.

Jednym z nich jest program „Dziecko+”, według którego będą dostarczane z dodatkowych środków na budowę nowych przedszkoli, a także do naprawy i zakupu niezbędnych środków dla szkółek, które muszą w pierwszej kolejności działa.

Dla tych celów został pierwotnie planowano przeznaczyć 150 mln zł, ale rząd postanowił zwiększyć tę kwotę do 350 milionów, więc całkowita kwota będzie pół miliona złotych. Ze słów wiceministra Stanisława Szweda Pracy okazało się, że większość środków zostanie przeznaczone z budżetu państwa, a pieniądze zostaną przekazane z Funduszu Pracy.

Jednak przedstawiciele organizacji nie w pełni zgadza się z tą decyzją, ponieważ w ich bezpośrednich obowiązków nie obejmują artykułów takich kosztów. Takie środki są konieczne w celu zwiększenia liczby urodzeń w tym kraju, ponieważ w ostatnich latach trend starzenia narodu, staje się coraz bardziej w wyniku których osoby starsze.

Czytaj więcej:
Szybkie pożyczki Stęszew;
Szybkie pożyczki Śmigiel;
Szybkie pożyczki Wyrzysk;
Szybkie pożyczki Czempiń;
Szybkie pożyczki Odolanów;