Sektor budowlany gospodarki rośnie w Polsce

Według statystyk w Polsce wzrost sektora budowlanego w gospodarce trwa, a tylko w kwietniu tego roku produkcja wzrosła o 20% w porównaniu do 2017 roku.

Są to dobre wskaźniki produkcji budowlano-montażowej w ciągu ostatnich kilku lat i wskazują, że rozwój polskiej gospodarki postępuje w szybkim tempie. Ponadto należy zauważyć, że przez pierwsze trzy miesiące stopa wzrostu PKB wynosiła ponad 5%, chociaż eksperci przewidują niższą wartość.

W tym sektorze wiele uwagi poświęca się budowie infrastruktury, dróg i linii kolejowych, a także mostów.

Według programu przedstawionego przez polskiego premiera Moravetsky Mateusz, 22 mosty zostaną zbudowane w kraju, która połączy brzeg Odry, Wisły, Warty i innych rzek, które przyczynią się do dalszego rozwoju małych osiedli, a także zjednoczenia Polski. Zauważył, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, rozwój był nierówny, więc wraz z pojawieniem się nowych mostów, którego budowa zostanie zainwestowanych około 540 mln euro w małych miasteczkach i wsiach będzie miał szansę.

Rekord wskaźników w budowie nieruchomości mieszkalnych

Wzrosła również budowa nieruchomości mieszkalnych, która stanowi 20%, a według analityków Open Finance Bartosława Turka są to rekordowe liczby. Dopiero w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy uzyskano pozwolenia na budowę 140 tys.

Mieszkań, w tym okresie oddano do użytku około stu tysięcy mieszkań. W ostatnim czasie nastąpił wzrost popytu na mieszkania w Polsce, o czym świadczy fakt, że w ciągu roku zostało zawartych 73 tys.

Nowych transakcji zakupu, czyli dwa razy więcej niż w latach przedkryzysowych. Z danych otrzymanych z Narodowego Banku Kraju wynika, że ​​w ostatnim kwartale ubiegłego roku w zaledwie siedmiu dużych miastach wydano ponad miliard euro na kupowanie mieszkań przez Polaków. Warto zauważyć, że taki boom mieszkaniowy był obserwowany od kilku lat, co nie może się nie cieszyć.

Czytaj więcej:
Osiek;
Zawichost;
Skalbmierz;
Działoszyce;
Ełk;