UE planuje zmniejszyć inwestycje dla Polski

Z uwagi na to, że w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce nastąpił wzrost gospodarczy i poprawa dobrobytu obywateli, o czym świadczy częsty wzrost wynagrodzeń i świadczeń społecznych, Komisja Europejska rozważa kwestię zmniejszenia inwestycji z funduszu europejskiego.

Stało się to znane z artykułu „Rzeczpospolitej”, który również poinformował, że zmniejszenie płatności dla Polski będzie mniejsze o kilka miliardów euro w porównaniu do poprzednich inwestycji.

Zauważono również, że w przyszłości Polska może stać się krajem, który zamiast otrzymywać dotacje, przeznaczy więcej środków na zjednoczenie państw europejskich.

Faktem jest, że dzięki inwestycjom i programom opracowanym przez rząd w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce otwarto wiele nowych przedsiębiorstw, których właścicielami są zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i obcokrajowcy.

W kraju następuje wzrost gospodarki

Oczywiście wpłynęło to na obniżenie stopy bezrobocia, która obecnie wynosi 6,6%, a także na poprawę dobrostanu obywateli, co również jest ważnym czynnikiem. Dzięki zasileniu budżetu państwa zrealizowano kilka projektów społecznych, w tym obniżenie wieku emerytalnego.

Obecnie dochody niektórych polskich regionów, najczęściej województw położonych wzdłuż zachodniej granicy, kształtują się na średnim poziomie w Unii Europejskiej.

Eksperci zauważają również, że na decyzję wpłynął fakt, że Wielka Brytania wycofuje się z UE, co powoduje spadek dochodów budżetu europejskiego o prawie 13 miliardów euro.

Przyjęcie budżetu UE zaplanowano na 2 maja, w którym wszyscy 27 przedstawicieli krajów tworzących UE musi głosować jednogłośnie.

Większość ekspertów przewiduje, że jeśli ta decyzja zostanie podjęta, polska gospodarka nie ucierpi w znacznym stopniu, ponieważ za kilka lat można nie tylko stworzyć potężne przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, ale także zwiększyć eksport różnych towarów, w tym produktów rolnych.

Czytaj więcej:
Jaworzno;
Jastrzębie-Zdrój;
Mysłowice;
Siemianowice Śląskie;
Żory;