UE przeznacza fundusze na remonty dróg w Polsce

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w tym roku na rozwój infrastruktury w Polsce, a mianowicie przebudowy odcinka drogi między Gdańskiem a Elblągiem, przeznaczono 460 mln euro.

Pomimo faktu, że kwota ta jest imponująca, bezpieczeństwa ruchu na tej autostradzie jest głównym priorytetem.

Ten odcinek drogi należy do jednej z najbardziej ruchliwych drogach, gdyż jest łącznikiem północnej Europy z południem. Ponadto, zgodnie z planem, ponad 70 milionów euro zostanie przeznaczone na naprawę obszarze torowiska, położonej pomiędzy miastem Białystok i Wyszkow.

Wysokiej jakości drogi mają pozytywny wpływ na znaczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych, z powodu których ludzie są nie tylko straty materialne, ale często tragiczne przypadki. Dlatego też, pomimo tak znacznego kosztu finansowego, decyzja ta jest poprawna.

Termin realizacji tych projektów jest ustawiony tak, że pierwsza linia naprawa potrwa dłużej niż rok, a co do drugiego, nie ma prace remontowe zostaną zakończone na początku sierpnia.

Czytaj więcej:
Chwilówki online Szczytno;
Chwilówki online Bartoszyce;
Chwilówki online Mrągowo;
Chwilówki online Działdowo;
Chwilówki online Pisz;