UE przeznaczyła Polsce 69 milionów euro na infrastrukturę

Każdego roku w Polsce znaczące kwoty środków finansowych są przeznaczane na realizację projektów mających na celu poprawę infrastruktury miast i wsi.

Dzięki temu drogi są odnawiane http://www.finhelp.pl/, nie tylko autostrady, ale także drugorzędne kierunki łączące miasta z małymi osiedlami, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy w kraju jest zarejestrowanych coraz więcej indywidualnych przedsiębiorców, w tym także tych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich i zajmują się produkcją żywności.

Jednocześnie wzrasta wielkość produkcji nie tylko warzyw i owoców, ale także mięsa, mleka i innych produktów, które są nie tylko popularne na rynku krajowym, ale są również eksportowane do wielu krajów.

Ponadto budowane są nowe drogi, w tym linie kolejowe, nie mówiąc o przebudowie stacji, budowa nowego lotniska, które będzie zlokalizowane pod Warszawą.

Warto zauważyć, że w wielu miastach autobusy są zastępowane nowymi, które działają z silnikami elektrycznymi i są przyjazne dla środowiska, zwłaszcza że są produkowane przez jedno z polskich przedsiębiorstw. Środki na inwestycje nie są alokowane, tylko z budżetu państwa lub budżetów lokalnych, ale pochodzą z funduszu UE.

Środki są przeznaczone do budowy drogi obwodowej

Jak wiadomo, realizacja projektu budowy nowej drogi powiatowej na terenie Wałbrzycha, położonego na Dolnym Śląsku, otrzyma z funduszu unijnego około 70 mln euro. Zmniejszy to liczbę pojazdów, zwłaszcza w centralnej części miasta, a także przyspieszy podróż wszystkich rodzajów transportu, jednocześnie znacznie poprawiając bezpieczeństwo ruchu.

Należy zauważyć, że ze względu na poprawę zasięgu ruchu drogowego, a także profesjonalną pracę policjantów, każdego roku w Polsce odnotowuje się coraz mniej wypadków drogowych.

Wykonanie tego projektu zajmuje dwa i pół roku. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, stale rośnie liczba pojazdów, dlatego koniecznością jest rozbudowa autostrad i budowa obwodnic.