UE przydzieliła Polsce pieniądze na infrastrukturę drogową

UE przydzieliła Polsce pieniądze na infrastrukturę drogowąRocznie z funduszy UE Polska otrzymuje określone kwoty środków finansowych, które są wydatkowane na realizację szeregu projektów.

Jak wiadomo, z Funduszu Spójności Unia Europejska przeznacza 790 milionów Trzciel euro na projekty związane z poprawą infrastruktury drogowej.

Wśród nich jest budowa szybkiej drogi między Kelpinem a Goleniowem, o długości około 90 kilometrów, na którą wydadzą 125 milionów euro.

270 milionów przeznaczono na budowę drogi S17, a największa kwota 390 milionów zostanie przeznaczona na ulepszenie autostrady S2, prowadzącej ze stolicy Polski na południowy wschód.

Poprawa jakości Lubniewice dróg rozwiąże wiele problemów związanych z rozładunkiem niektórych autostrad, szczególnie w dużych miastach.

Ważnym czynnikiem jest to, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w kraju wzrastają wielkości produkcji różnych rodzajów towarów, które są sprzedawane nie tylko na terenie własnego państwa, ale również eksportowane do wielu krajów, dla których transport jest szeroko Szlichtyngowa stosowany.

Ponadto, wraz z poprawą sytuacji finansowej, Polacy zaczęli kupować więcej nowych samochodów, co również wpływa na zatory komunikacyjne.

Planowane jest nabycie 36 nowych pociągów

Jednocześnie fundusze są przyznawane co roku w celu poprawy infrastruktury wszystkich rodzajów transportu publicznego, w tym kolei, o czym świadczy budowa nowych linii łączących różne osiedla.

Stało się wiadomo, że w tym roku planowane jest nabycie 36 nowoczesnych pociągów, które zostaną wykorzystane na potrzeby techniczne.

Mimo że na modernizację Żuromin personelu technicznego przeznaczono około 30 milionów euro, realizacja tego projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu na drogach, nie wspominając już o poprawie warunków pracy pracowników. Zgodnie z planem takie związki zaczną działać za dwa lata.

Należy zauważyć, że dzięki polskiemu transportowi kolejowemu odbywa się corocznie duża liczba przewozów różnych towarów.

Ponadto mieszkańcy kraju ten rodzaj transportu jest jednym z najbardziej popularnych Zwoleń podczas podróży, zarówno na terenie własnego kraju, jak i poza nim.