Urazy u agrariuszy w Polsce

Obecnie pracownicy wiejscy w Polsce są zajęci zbiorami.

W związku z faktem, że w tym roku niekorzystne warunki pogodowe, rolnicy starają się jak najszybciej radzić sobie z tym, co powoduje wzrost liczby urazów otrzymanych podczas wykonywania różnych prac.

Najczęściej ich przyczyną jest pośpiech, co prowadzi do naruszenia przepisów bezpieczeństwa. Niestety, były ofiary, a jako sekretarz prasowy Państwowej Inspekcji testuje, w tym roku zginęło 40 pracowników, zaangażowanych w tę branżę.

W Polsce szczególną uwagę zwracamy na rozwój rolnictwa, a to nie jest przypadkowe, ponieważ w krajach europejskich jest liderem w eksporcie zboża, mięsa, owoców i jagód. Warto zauważyć, że co roku rośnie rynek zaopatrzenia w produkty, a dzięki obecnym układom ze strony chińskiej drób i owoce są wysyłane do tego stanu.

Poza niekorzystnymi warunkami pogodowymi, wyniki obecnych zbiorów były dotknięte wybuchem „ptasiej grypy” i ASF, co oznaczało, że rolnicy musieli zmniejszyć znaczną liczbę zwierząt i drobiu.