W diecie nie zatwierdzi przyjęcie systemu uchodźcy

01041627Na drugi dzień w diecie przyjął rezolucję, w której głównym organem ustawodawczym polskich protestach przeciwko zasadom i przepisom, które są ustawione w Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjmowania uchodźców i migrantów.

W szczególności, w ramach dekretu stanowi, że polski rząd jest krytyczna perspektywa ustanowienia na stałe pewnych mechanizmów, które określają kolejność i przydział do przyjmowania uchodźców i imigrantów z innych krajów.

Inicjatorzy uchwały podkreślono fakt, że zasady i przepisy dotyczące dopuszczania cudzoziemców powinny być monitorowane i zainstalowany wyłącznie przez to samo państwo, które je akceptuje. Wszelkie mechanizmy kontroli paneuropejskie tego procesu w diecie jest uważany za nie do przyjęcia.
Warto zauważyć, że w ciągu głosów protestu zdecydowana większość posłów – 267 osób.

Czytaj więcej:
Szybkie pożyczki Bochnia;
Szybkie pożyczki Nowy Targ;
Szybkie pożyczki Olkusz;
Szybkie pożyczki Chrzanów;
Szybkie pożyczki Oświęcim;