W Gdańsku odbyła instalacji Męki Pańskiej

2703166W piątek wszyscy mieszkańcy Gdańska mogą oglądać całkiem jasny i ciekawą instalację.

Grupa aktorów w centralnej części miasta, organizowane pełną dramatyzację ostatnich dni życia Jezusa na męki. Uczestnicy specjalnych ubrań i obrazy z Długiego Targa prosto do góry grad, który służył jako Golgotę (wzgórza, na którym na nauczaniu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego).

Warto zauważyć, że Misterium Męki Pańskiej w Gdańsku jest jednym z największych w Europie. Według organizatorów w dowolnym mieście w Polsce, takie zdarzenie nie zostanie przeprowadzona przy pomocy tak dużej liczby aktorów i rekwizytów. Pomimo faktu, że ta instalacja odbywa się już w pierwszym roku, w tym roku organizatorzy próbowali przekroczyć zeszłoroczny sukces. Z tego powodu, nie są one dodawane tylko do programu szereg nowych elementów, ale również zwiększenie liczby instrumentów muzycznych biorących udział w zdarzeniu.