W Polsce 90% respondentów nie boi się stracić pracy

W Polsce Agencja Work Service przeprowadziła badanie, zgodnie z którym stwierdzono, że 90% zatrudnionych obywateli nie obawia się utraty pracy.

Jednocześnie 6 na 10 pracowników liczy na dalszy wzrost płac. Badanie wykazało również, że około połowa firm działających w kraju, planuje zwiększyć produkcję, co pociągałoby za sobą powstawanie nowych miejsc pracy.

Warto zauważyć, że w Polsce płace są podnoszone corocznie, dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Nie jest to zaskakujące, ponieważ w prawie wszystkich sektorach, zwłaszcza w rolnictwie, budownictwie i usługach, brakuje pracowników. Jest to szczególnie prawdziwe w okresie letnim, kiedy większość obywateli korzysta z urlopu.

Wiele nadziei na wyższe zarobki

Eksperci twierdzą, że niedobór pracowników negatywnie wpływa na ekspansję produkcji niektórych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych produkujących różne produkty. Wzrost wynagrodzeń, w tym stawek godzinowych, przyciągnął uwagę obywateli z innych krajów, którzy chcą pracować w polskich przedsiębiorstwach, zwłaszcza dla mieszkańców krajów wschodnich.

Jeśli kilka lat temu większość migrantów zarobkowych pracowała w sektorze rolnym, tendencja ta uległa ostatnio zmianie.

Faktem jest, że wielu z nich woli pracować w przedsiębiorstwach oraz w sektorze usług, co sprawia, że ​​jest nie tylko możliwe, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie, ale nie mieszkają na wsi iw miastach, co jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych ludzi.

Należy zauważyć, że pojawienie się nowych miejsc pracy, a także rządowy program, w ramach którego młodzi ludzie do 36 lat pod warunkiem kredytów hipotecznych na poziomie 1%, co wynika z faktu, że coraz mniej Polaków zostały migracji do innych krajów. Eksperci zauważają, że w przyszłym roku w Polsce nastąpi dalszy rozwój gospodarczy.