W Polsce brakuje pracy

Polski rząd robi wszystko, co możliwe, aby poprawić samopoczucie obywateli kraju i im się to uda.

W ostatnim czasie nastąpił spadek wieku emerytalnego, wzrost płac i świadczeń społecznych, obniżenie stopy bezrobocia, a to nie jest program rządowy, dzięki któremu wiele rodzin o dużych i niskich dochodach otrzymuje wsparcie finansowe.

Zwiększenie siły nabywczej ludności, która preferuje produkty spożywcze i inne produkty polskich producentów, przyczynia się do otwierania nowych firm i rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, zarówno prywatnych, jak i publicznych, gdzie zapewniane są dodatkowe miejsca pracy.

Jednym z problemów, który obecnie występuje w tym kraju, jest niedobór pracowników, a jeśli wcześniej dotyczył on głównie sektora rolnego, to obecnie sytuacja ta występuje w budownictwie, usługach, handlu i innych sektorach.

Może to wpływać na zbiory truskawek

Obecnie w Polsce istnieje ogromny zbiór truskawek, a jak mówią ogrodnicy, istnieje zagrożenie, że około 40% jagód może nie zostać zebranych, ponieważ nie ma na to wystarczająco dużo ludzi. Można rozwiązać ten problem jedynie poprzez uproszczenie wejścia dla pracowników migrujących z krajów wschodnich, z których wielu chciało przyjechać tutaj w celu podjęcia pracy.

Jak wynika z doniesień otrzymanych z Dziennika Gazeta Prawna, rozważanie kwestii dotyczącej strategii migracyjnej dobiega końca.

Ze względu na zmiany legislacyjne obywatele krajów spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce, znacząco złagodzą warunki zatrudnienia.

Polski rząd rozważa przedłużenie okresu pobytu pracowników migrujących na terytorium kraju, a jeśli teraz może pracować najwyżej przez sześć miesięcy, to wraz z wejściem w życie tych zmian termin ten wzrośnie o kolejne sześć miesięcy. W związku z tym planowane jest rozwiązanie nie tylko problemu niedoboru siły roboczej, który obserwuje się zarówno w dużych miastach przemysłowych, jak iw małych osiedlach, ale także w celu poprawy sytuacji demograficznej w kraju.

Czytaj więcej:
Młynary;
Swarzędz;
Luboń;
Trzcianka;
Mosina;