W Polsce coraz więcej cudzoziemców kupuje mieszkania

Z uwagi na fakt, że w Polsce obserwuje się rozwój gospodarczy i poprawia się stan dobrobytu obywateli, coraz więcej cudzoziemców podejmuje decyzję o zakupie nieruchomości mieszkalnych na terenie tego państwa.

Według statystyk, w zeszłym roku obcokrajowcy otrzymali 356 zezwoleń na zakup mieszkania, budynków komercyjnych, a także gruntów.

Ponadto w 35 przypadkach z różnych powodów odmówiono nabycia różnych przedmiotów. Oprócz dużych miast, Dolny Śląsk i Województwo Mazowieckie są bardzo popularne.

Podnoszenie płac i poprawa warunków pracy, a także stabilność polityczna w Polsce przyczynia się do tego, że coraz więcej Polaków, którzy wcześniej wyjechali z kraju do pracy, wolą wrócić do ojczyzny.

Należy zauważyć, że państwo stworzyło korzystne warunki dla prywatnego biznesu, a zatem liczba przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i małych, stale rośnie. Wśród cudzoziemców, którzy starają się o zakup nieruchomości, przeważają obywatele z krajów wschodnich.