W Polsce dla nauki zwiększy koszt 125 milionów euro

11101610W związku ze wzrostem gospodarczym w kraju w przyszłym roku, polski rząd w budżecie wzrost kosztów, która skupi się na nauce i edukacji. Ten stwierdził Jaroslav Gauvin, który obecnie kieruje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego propozycja zwiększenia finansowania przemysłu do 125 mln euro, wspierany Moravetsky i wszystkich członków Rady Ministrów.

Jest to środek konieczny, ponieważ w związku z rozwojem nowych technologii, kraj potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Bez inwestycji nie jest możliwe do przeprowadzenia szkolenia studentów na odpowiednim poziomie. Również nauka też nie stoi w miejscu, a dla lepszej wydajności produkcyjnej wymaga nowych rozwiązań naukowych do modernizacji.

Jak wiadomo, obecnie w Polsce trzy grupy opracowanie projektu reform w szkolnictwie wyższym, której istotą jest Iskor