W Polsce gospodarka wzrosła o 5,2%

Według statystyk, w porównaniu do I kwartału 2017 r., Przez trzy miesiące tego roku polska gospodarka wzrosła o 5,2%, co jest wskaźnikiem dodatnim, co wskazuje na jej szybki rozwój.

Dzięki temu wzrostowi gospodarczemu poprawia się dobrobyt Polaków, co podnosi płace, świadczenia społeczne i siłę nabywczą. Warto zauważyć, że kupując zarówno żywność, jak i towary przemysłowe, mieszkańcy Polski często preferują producentów krajowych, tworząc tym samym sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw.

Ważne jest również to, że coraz więcej inwestorów zagranicznych wybiera Polskę do inwestowania swojego kapitału, otwierania nowych sklepów, centrów handlowych i rozrywkowych, a także innych przedsiębiorstw, w których pojawiają się dodatkowe miejsca pracy.

Z budżetu UE Polska zostanie przydzielona o 3 miliardy mniej

Jak jednak wiadomo, z nowego budżetu UE na rozwój obszarów rolniczych Polska otrzyma osiem miliardów euro, a to o 26% mniej. Środki te mają na celu poprawę warunków życia na wsiach, w miastach, wśród których są takie, w których transport publiczny nie jest zapewniony.

Ponadto kwota środków przeznaczonych na dopłaty dla rolników również zostanie zmniejszona o 1%.

Zgodnie z dokumentem, który został opracowany przez przedstawicieli różnych organizacji, okazało się, że w Polsce mieszka 14 milionów obywateli, w których autobusy i koleje nie kursują.

Z raportu jasno wynikało, że sytuacja ta się pogarsza, ponieważ prawie 60% gmin nie zajmuje się kwestią transportu pasażerów transportem publicznym, co utrudnia podróż do głębi kraju.

Co więcej, prawie co tydzień jeden z przewoźników zgłasza, że ​​trasa jest skracana lub całkowicie zamknięta. W związku z tą sytuacją konieczna jest pilna rewizja procesu finansowania transportu publicznego, a także uproszczenie systemu preferencyjnego.

Czytaj więcej:
Orzysz;
Susz;
Reszel;
Ruciane-Nida;
Korsze;