W Polsce import samochodów

Co roku w Polsce rośnie wolumen eksportu różnych towarów, nie tylko sektora rolnego, ale także innych rodzajów produktów, w tym sprzętu AGD, mebli i pojazdów.

Dotyczy to głównie ciężkich pojazdów, a także ciągników, autobusów pracujących z silnikami elektrycznymi, których popyt stale rośnie. Na przykład w zeszłym roku eksport ciężarówek wzrósł w porównaniu do importu o 1,2 mld euro w porównaniu do 2016 r.

Takie wyniki uzyskano po otwarciu nowego zakładu niemieckiej firmy Volkswagen, która już trzeci rok działa w województwie wielkopolskim. Przedsiębiorstwo to stale zwiększa wielkość produkcji, tworząc miejsca pracy, co pozytywnie wpływa na rozwój regionu.

Należy zauważyć, że już od dwóch lat wśród importowanych towarów do Polski samochody wyprzedzają dostawy ropy naftowej.

Nastąpił wzrost siły nabywczej ludności

Główną tego przyczyną jest to, że co roku Polacy kupują coraz więcej nowych samochodów, preferując zagranicznych producentów.

Według statystyk w ubiegłym roku wydano na te cele prawie 9 miliardów euro, czyli o 20% więcej niż w roku poprzednim.

Zwiększone zapotrzebowanie obserwuje się przez trzy lata, na co wpłynęło kilka czynników, a jednym z nich jest przyjęcie ustawy o zezwoleniu na policzenie połowy podatku VAT od wartości samochodu.

Ponadto rośnie siła nabywcza obywateli, ponieważ kraj stale podnosi płace i świadczenia socjalne.

W związku z tym wzrastają wolumeny sprzedaży różnych towarów, w tym samochodów i nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Specjaliści zauważają, że w ciągu roku podaż samochodów za granicą w Polsce spadła o 2%. Warto zauważyć, że na drogach kraju rośnie liczba pojazdów, w związku z czym policjanci robią wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć liczbę wypadków.