W Polsce inflacja wzrosła

Według danych statystycznych w Polsce we wrześniu wskaźnik inflacji wynosił 2,2% w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego.

Jeśli porównamy z sierpniem, to pod koniec września ten pokaz wzrósł o 0,4%.

Eksperci twierdzą, że wzrost cen niektórych rodzajów żywności i towarów wiąże się ze wzrostem cen ropy naftowej.

Według prognoz, w niedalekiej przyszłości sytuacja ustabilizuje się, a stopa inflacji nie przekracza 2%. Warto zauważyć, że stale rosnące płace w kraju, co sprawia, że ​​populacja więcej rozpuszczalnika, w wyniku większej gamy sprzedanych towarów, co przyczynia się do dalszego rozwoju gospodarki.

Ze względu na niewielki wzrost cen produktów, oprócz kosztów paliwa na nim dotkniętych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dlatego rolnicy nie są w stanie zebrać zamierzonego upraw, a także ognisk chorób zakaźnych zwierząt i ptaków, powodując w niektórych przedsiębiorstwach zostali zmuszeni do dysponowania trzody chlewnej i drobiu. Niemniej jednak liczba przesyłek wysyłanych na eksport wzrasta co roku.