W Polsce jest 7,1% bezrobotnych

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku w Polsce stopa bezrobocia spadła o 1,3% i wynosi obecnie 7,1%.

Wskaźniki te zostały osiągnięte dzięki temu, że rolnicy i przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy, ponieważ większość z nich zwiększa produkcję.

Ponadto było wiele wakatów dla urzędników służby cywilnej, a zwłaszcza organów ścigania. W bieżącym roku większość miejsc pracy pojawiła się w budownictwie, a także w sektorze usług.

W związku z tym, że polski rząd opracował program zapewnienia mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących, większość firm budowlanych wzbogaciła się i zaczęła budowę nowych domów.

Szefowie przedsiębiorstw nie obawiają się rozszerzenia personelu swoich pracowników, ponieważ są pewni dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Należy zauważyć, że Polska eksportuje nie tylko produkty rolne, ale także wiele towarów przemysłowych, w tym mebli, a pod wieloma względami zajmuje wiodącą pozycję.