W Polsce jest mniej biednych

Od 25 lat 17 października obchodzone jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Obecnie około 23% mieszkańców Unii Europejskiej należy do tej kategorii.

Jeśli chodzi o Polskę, każdego roku jest tu coraz mniej biednych ludzi. Jeśli 10 lat temu liczba ta wynosiła około 30%, w ubiegłym roku spadła do 22%.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie liczby ubogich w Polsce są programy rządowe. Jedna z nich to „Rodzina 500+”, zgodnie z którą specjalne środki przeznaczone są dla dużych rodzin, a także dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Sytuacja ta wpłynęła na fakt, że mniej Polaków zaczęło wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu wyższych zarobków. Pomimo tego, że płace w kraju są niższe niż w niektórych krajach rozwiniętych gospodarczo, stale rosną, co poprawia samopoczucie obywateli. Osoby uważane za biedne są rozważane, gdy ich poziom dochodu jest niższy niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Czytaj więcej:
African Mango Polska;
Garcinia Cambogia Actives Polska;
Green Coffee 5K Polska;
Nonacne Polska;
Profolan Polska;