W Polsce lekarze będący rezydentami zwiększą pensje

W Polsce wynagrodzenia są corocznie podnoszone, zarówno w strukturach prywatnych, jak i państwowych, i dotyczy to wszystkich branż. Wszyscy wiedzą, że w lutym tego roku miały miejsce strajki, w których wzięli udział pracownicy medyczni, domagając się wzrostu wynagrodzeń.

Następnie rząd poczynił ustępstwa i podwyższył pensje dla wszystkich pracowników, co naturalnie wpłynęło na fakt, że mniej młodych profesjonalistów wyjechało do innych krajów w poszukiwaniu lepszych warunków pracy.

Jak wiadomo, Ministerstwo Zdrowia podpisało dekret, zgodnie z którym podniesione zostaną wynagrodzenia dla lekarzy-rezydentów.

Jednocześnie pracownicy specjalności priorytetowych mogą liczyć na wyższe dodatki do wynagrodzeń, a co do specjalizacji niepriorytetowych, w ciągu kilku lat ich dochody wzrosną nawet o cztery tysiące złotych. Ważnym czynnikiem jest podpisanie umowy z rezydentami lekarzy w dniu 8 lutego br.

Kraj poprawia opiekę medyczną

Warto zauważyć, że każdego roku w Polsce poprawia się jakość opieki medycznej i wdrażane są różne programy społeczne, dzięki którym pewna kategoria ludzi może kupować leki po obniżonych cenach, niektóre rodzaje są bezpłatne.

W ciągu ostatnich kilku lat wiele szpitali, a dotyczy to zarówno miast, jak i małych osiedli, prowadzi prace rekonstrukcyjne, a stary sprzęt zastępuje się nowymi.

Ponadto otwierana jest coraz większa liczba aptek, co poprawia obsługę obywateli. Wraz ze wzrostem płac i poprawą warunków pracy, popularność zawodów medycznych stale rośnie, o czym świadczy fakt, że coraz więcej młodych ludzi wchodzi do szkół medycznych.

Dotyczy to nie tylko Polaków, ale także obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tu na studia z Niemiec, Francji i innych krajów. Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy, a najważniejsze jest to, że koszt szkoleń na polskich uczelniach jest tańszy, a poziom wiedzy jest wysoki.