W Polsce lekarze pytają o lepsze warunki pracy

Rząd Polski przywiązuje szczególną uwagę do opieki zdrowotnej, a to nie jest przypadkowe, ponieważ zdrowie narodu zależy od pracy lekarzy i personelu medycznego.

Ze względu na fakt, że opieka zdrowotna kraju jest na wysokim poziomie i jest dostępna dla wszystkich kategorii ludności, możliwe było osiągnięcie wzrostu średniej długości życia Polaków.

Istnieją jednak problemy, które należy rozwiązać w najbliższej przyszłości, a jednym z nich jest wysoki nakład pracy lekarzy z powodu niedoboru pracowników w wielu instytucjach. W związku z tym przywódcy organizacji związków zawodowych lekarzy zwrócili się do Premiera kraju Biata Shidlo z propozycją ograniczenia czasu pracy lekarzy, która nie powinna przekraczać 48 godzin tygodniowo.

Obecnie zakontraktowani lekarze zmuszeni są do pracy ekstra, co wpływa niekorzystnie na ich stan zdrowia, ponieważ gromadzi się zmęczenie, co naturalnie wpływa na jakość opieki nad pacjentem. Głównym powodem tego jest niedobór specjalistów zainteresowanych podnoszeniem płac i poprawą warunków pracy.