W Polsce mniej popełniali zbrodnie

Eksperci pamiętać, że w każdym kraju sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w zbrodni, to znaczy lepsze niż dobrego samopoczucia obywateli, mniej zaangażowane różne rodzaje przestępstw i vice versa.

W ciągu ostatnich kilku lat, życie Polaków uległa znacznej poprawie, o czym świadczy wzrost płac, świadczeń socjalnych, dzięki czemu ludzie nie tylko kupić więcej towarów, ale również zainwestować w zakup nieruchomości, a także do częstszego podróżowania.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku w Polsce spadła o 4,6% w stosunku do przestępstw, o czym świadczą dane policji. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki poprawie warunków życia, jak również pracy organów ścigania, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe.

Ponadto zmniejszyła się do popełnienia poważnych przestępstw, a ilość kradzieży, kradzieży cudzego mienia i oszustwa. Ponadto, pomimo faktu, że drogi w kraju dostaje lo dłuższego transportu, również spadła liczba wypadków.