W Polsce nie ma zagrożenia atakami terrorystycznymi

Gdy stało się znane ze słów Ministra Spraw Wewnętrznych Polski, sytuacja w kraju jest stabilna i nie ma zagrożeń możliwych aktów terrorystycznych nie jest przestrzegana.

Ze względu na fakt, że służby specjalne, a także policjanci wykonywania swoich obowiązków zawodowych, liczba przestępstw i naruszeń porządku publicznego jest coraz mniej.

Co więcej, to nie odnosi się jedynie do małych osiedli, ale także dużych miast, o czym świadczy fakt, że Warszawa jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Europie.

Istotną rolę w tym grał poprawnie wybrany kurs przywództwa kraju, który uważa, że ​​umieszczenie uchodźców w kraju jest nie do przyjęcia. Powszechnie wiadomo, że większość aktów terrorystycznych, które miały miejsce w niektórych krajach wzięło udział nielegalnych migrantów.

W tym samym czasie Polska nie odmawia pomocy osobom dotkniętych konfliktami zbrojnymi, pomagając im leków, odzieży i żywności, a także okazją do poddania się rehabilitacji w szpitalach, który znajduje się w kraju.