W Polsce obliczyć szkody spowodowane huraganem

W wyniku niekorzystnych warunków pogodowych obserwowanych na terenie Polski w tym roku wielu rolników i przedsiębiorców poniosło znaczne straty.

Aby im pomóc, rząd przyznaje środki z budżetu państwa.

Inny dzień, premier Biata Shidlo, przebywający w województwie pomorskim, który najbardziej cierpiał podczas huraganu, zauważył, że czas otrzymania środków przez mieszkańców regionu zależy w dużej mierze od skutecznej pracy rządu.

W najbliższym czasie przyszli do regionu przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Pracy, aby pomóc w sporządzeniu listy ofiar i określeniu wysokości szkody. Faktem jest, że huragan nie uszkodził, tylko upraw agrariuszy, ale także zniszczył domy w niektórych miastach.

Wyniki końcowe będą znane pod koniec tego miesiąca. W ten sposób żaden z ofiar nie pozostanie bez pieniężnej rekompensaty. Obecnie, aby przywrócić wpływ władz lokalnych otrzymał około 10 milionów euro.