W Polsce oddział J.P. Morgan

W wyniku stabilności politycznej w Polsce i szybkiego rozwoju gospodarki, coraz więcej zagranicznych firm preferuje inwestowanie w tym kraju.

W związku z tym otwiera się nowe przedsięwzięcia różnych firm zagranicznych, co powoduje powstanie miejsc pracy, co pozwala na dalsze obniżenie stopy bezrobocia, która obecnie jest na niskim poziomie.

Jeden z największych amerykańskich banków, J. P. Morgan, otworzy oddział w Polsce, co umożliwi nie tylko zatrudnienie kilku tysięcy osób na wakacjach, ale także poprawę prognoz gospodarczych, a także zmniejszenie ryzyka kredytowego, zapewniając wiarygodne zarządzanie finansami.

Stało się to znane po konferencji prasowej, która odbyła się w Premierze Polski i dyrektor banku Steve Cohen. Zgodnie z prognozami, otwarcie oddziału przyczyni się do zwiększenia liczby spółek akcyjnych. Ten bank działa od ponad 140 lat i obecnie zatrudnia 250 000 osób.