W Polsce opracował program EdWork

W Polsce został opracowany projekt EdWork, zgodnie z którym studenci zagraniczni studiujący w polskich placówkach oświatowych otrzymują legalną pracę w swojej specjalności.

Wdrożenie tego programu dotyczy największej firmy zajmującej się zatrudnianiem obcokrajowców. Studenci, którzy ukończyli studia otrzymują oferty pracy na stałe miejsce pracy w różnych sektorach, natomiast latem, osoby na wakacjach mogą tymczasowo znaleźć pracę w sektorze usług, przemyśle spożywczym i na innych obszarach.

W tej chwili około tysiąca propozycji od polskich firm o tymczasowym zatrudnieniu studentów, głównie z krajów wschodnich.

Firma zapewnia możliwość wydawania dokumentów zezwalających na pracę w kraju, stabilne wynagrodzenie i miejsce pobytu. Na początkowym etapie współpraca trwa trzy miesiące, a jeśli uczniowie wyrażą chęć pozostania w pracy, zapewniona jest możliwość połączenia nauki z pracą.

W kraju kształci się ponad 72 tysiące zagranicznych studentów

Obecnie w kraju kształci się ponad 72 tysiące zagranicznych studentów ze 160 krajów, a każdego roku ich liczba stale rośnie, a według prognoz ekspertów, w ciągu dwóch lat liczba ta może osiągnąć sto tysięcy osób. Główną tego przyczyną jest to, że w Polsce koszty szkoleń są stosunkowo niskie, a ci, którzy uzyskali dyplom, są poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach.

Ważnym czynnikiem jest to, że wynajem mieszkań i żywności również różnią się bardziej przystępnymi cenami w porównaniu do innych krajów europejskich.

Również na ten wskaźnik ma wpływ fakt, że wraz z poprawą koniunktury w kraju stopa bezrobocia spada, a wynagrodzenia rosną. Warto zauważyć, że w tej chwili jest mniej niż milion bezrobotnych, co jest najlepszym wskaźnikiem ostatnich kilku lat. W odniesieniu do płac stale rosną we wszystkich sektorach, ponieważ dzięki temu pracodawcy przyciągają uwagę nowych pracowników.