W Polsce planuje się podwyżkę płacy minimalnej

Wcześniej w tym roku Polska podniosła płacy minimalnej o 2100 zł, czyli o 5% więcej niż w 2017 roku.

Jest to możliwe, aby zmniejszyć różnicę między średnią i płacy minimalnej, a także zwiększył kwotę zapłaty za bezrobocie, choroby, wypłaty taryf nocnych, jak również stawki godzinowej.

Warto zauważyć, że pracodawcy nie mają prawa do świadczenia swoim pracownikom wynagrodzenia poniżej minimalnej kwoty, ponieważ jest to uważane za naruszenie praw pracowniczych.

Od 2019 r. Stawka minimalna wyniesie 523 euro

Ostatnio była tam dobra sytuacja, tak, że Ministerstwo Pracy na polskim rynku pracy oferuje kolejny wzrost płacy minimalnej, która od przyszłego roku wyniesie 2250 zł, a stawka za godzinę do 14,7 zł. W celu omówienia projektu Rada Ministerialna spotkają się 12 czerwca w tym samym czasie, jak zauważa Elżbieta Rafalski głównych finansistów kraju nie zgadzają się z taką propozycją.

Powiedziała również, że jeśli teraz kwestia podniesienia płacy minimalnej nie zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, jej rozpatrzenie zostanie przełożone na wrzesień.

Każdego roku w Polsce następuje wzrost gospodarczy i spadek stopy bezrobocia, co pozytywnie wpłynęło na siłę nabywczą ludności. Rząd robi wszystko, co możliwe, aby poprawić dobrobyt obywateli, dla których opracowuje i wdraża programy społeczne, zgodnie z którymi rodziny o niskich dochodach i duże otrzymują pomoc finansową. Nie zapominaj, że wiek wyjścia na zasłużony odpoczynek został skorygowany w dół, podczas gdy wielkość świadczeń emerytalnych przeciwnie wzrosła, a to jest ważnym czynnikiem.

Według statystyk Polacy zaczęli kupować więcej różnych towarów, preferując producentów krajowych, ale także dokonywali dużych zakupów, takich jak samochody, mieszkania i inne nieruchomości. Ponadto każdego roku wzrasta liczba obywateli, którzy podróżują zarówno na terytorium swojego kraju, jak i za granicą.