W Polsce ponad 150 tysięcy bezpłatnych miejsc pracy

Obecnie Polska ma rekordowo niską stopę bezrobocia w ciągu ostatnich dwudziestu ośmiu lat. Jednocześnie połowa pracodawców doświadcza niedoboru pracowników, co naturalnie negatywnie wpływa na dalszy rozwój gospodarczy, ponieważ nie są w stanie zwiększyć wielkości produkcji.

W chwili http://www.finhelp.pl/ obecnej kraj oferuje ponad 150 000 wolnych miejsc pracy i dotyczy to praktycznie wszystkich branż.

Szczególnie trudna sytuacja występuje w sferze usług i handlu ze względu na to, że nie ma wystarczającej liczby sprzedawców, ładowarek, zawodowych kierowców, pokojówek i innych specjalności.

To samo dotyczy sektora rolnego, gdy rolnicy i rolnicy doświadczają niedoboru pracowników podczas żniw, mimo że stale podnoszą swoje pensje. I to pomimo faktu, że w kraju jest ponad pięć milionów osób, które nie pracują nigdzie z różnych powodów.

Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 30%

Warto zauważyć, że każdego roku oferowanych jest coraz więcej wolnych miejsc pracy, na przykład w tym roku liczba nowych miejsc pracy wzrosła o prawie 30%.

Sytuację można ustabilizować, ponieważ co roku przybywa do kraju coraz więcej pracowników migrujących, najczęściej z krajów wschodnich, aw zeszłym roku, według najbardziej ostrożnych szacunków, ich liczba przekroczyła półtora miliona.

Jeżeli wcześniej większość z nich wolała pracować w rolnictwie przy zbiorze jagód, owoców i warzyw, ostatnio większość z nich pracuje w branży budowlanej, w przedsiębiorstwach przemysłowych, a także w sektorze usług, co pozwala nie tylko otrzymywać wyższe pensje , ale także do życia w miastach.

Ze względu na to, że polska gospodarka wciąż się rozwija, ze względu na to, że prawie wszystkie produkty lokalnych producentów cieszą się dużym popytem na rynku międzynarodowym, niedobór specjalistów może negatywnie wpłynąć na działalność biznesową. Jednym z powodów tego jest fakt, że w czasie kryzysu wielu Polaków wyjechało do Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów w poszukiwaniu lepszych warunków pracy.