W Polsce powstaje nowy projekt

W wyniku wybuchu różnych chorób zakaźnych w wielu krajach Rząd Polski opracowuje nowy projekt, zgodnie z którym można uniknąć rozpowszechnionych epidemii.

Faktem jest, że w tym roku w Polsce zapalenie wątroby typu A spadło do 1700 osób, podczas gdy w zeszłym roku takie rozpoznanie wyniosło tylko 27 osób.

Ponadto w krajach europejskich wybucha odra, który zabił już 35 osób, nie mówiąc już o rozprzestrzenianiu się cholery w krajach afrykańskich. W związku z tym w przypadku nieprzewidzianych sytuacji w Polsce przewidziano wiele działań, w tym szczepień interwencyjnych, a także dostęp ludzi do sprzętu ochronnego.

Ponadto opracowywane są możliwości wprowadzenia kwarantanny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Jeśli chodzi o szczepienia, ci, którzy tego nie zrobią, zostaną ukarani grzywną. Tak więc rząd troszczy się o swoich obywateli.