W Polsce przyjął projekt budżetu na następny rok

W Polsce przyjęto projekt budżetu na następny rok, który przewiduje dalsze obniżanie deficytu i wzrost wpływów podatkowych o co najmniej 5%.

Pomimo faktu http://www.finhelp.pl/, że w porównaniu z rokiem bieżącym wzrost PKB zmniejszy się o 1%, kraj będzie nadal rozwijał się gospodarczo, co naturalnie będzie miało pozytywny wpływ na dochody obywateli.

Nowy budżet przewiduje wzrost średniej płacy o 5,5%, a emerytury o 4%.

Wzrost dochodów budżetowych będzie zależeć w dużej mierze od podatku od wartości dodanej, ponieważ eksperci twierdzą, że do końca tego roku wpływy w ramach tego działu wyniosą około 42 miliardy euro.

Istotnym czynnikiem jest to, że planowane jest obniżenie podatków z 15% do 9% dla firm prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, a odliczenia na fundusz ubezpieczeń będą minimalne. Wszystko to pozytywnie wpłynie na rozwój biznesu, nie tylko lokalnych przedsiębiorców, ale także inwestorów zagranicznych, którzy coraz częściej wybierają Polskę na inwestycje.

Zredukowany deficyt budżetowy

Należy zauważyć, że co roku kraj odnotował wzrost liczby przedsiębiorców, co ma również pozytywny wpływ na uzupełnienie budżetu i zmniejszenie stopy bezrobocia, która jest obecnie na najniższym poziomie od dziesięciu lat. Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, to według Ministra Finansów będzie on najniższy w ostatnich kilku latach.

Przy wzroście gospodarczym na poziomie 3,8% i średniej rocznej inflacji wynoszącej 2,3%, wypłacalność obywateli będzie stale rosła, co umożliwi przedsiębiorstwom zwiększenie wielkości produkcji.

Faktem jest, że większość Polaków, kupując różne towary, w tym żywność, woli producentów krajowych, ponieważ ich produkty są dobrej jakości i stosunkowo niskich cenach.

Co do bezrobocia, to w przyszłym roku będzie to poziom mniej niż 6%, natomiast deficyt w wielu przedsiębiorstwach będzie obserwowany nie tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści, ale również siła robocza, i dotyczy to praktycznie wszystkich branż.