W Polsce przypadków niepłacenia wynagrodzeń

W Polsce istnieje prawo, zgodnie z którym płaca minimalna nie może być mniejsza niż 3 euro za godzinę.

Aby nie stało naruszeń paydays, konieczne jest zawarcie pisemnej umowy z pracodawcą, a nawet jeśli będziesz zajęty przez kilka dni.

Od początku tego roku, skierowana około 7000 ludzi w Państwowej Inspekcji Pracy, którzy skarżą się na brak płatności lub opóźnienia płac. Należy zauważyć, że w porównaniu do ubiegłego roku ich liczba wzrosła o prawie tysiąc osób.

Pracownicy Inspekcji zaleca obywatele zwracają się do nich o pomoc w przypadkach, w których przedsiębiorcy lub rolnicy odmowy zawarcia pisemnej umowy. Z powodu wzrostu gospodarczego w kraju Polacy rosną płace, co z kolei zwiększa siłę nabywczą.

To samo odnosi się do świadczeń socjalnych, ponieważ emerytury również wzrosła, co pozwala nie tylko osoby starsze, aby kupić więcej różnych towarów, ale również, aby podróżować w kraju i za granicą.