W Polsce rolnicy mają szybki wzrost dochodów

Rolnictwo jest jednym z głównych sektorów polskiej gospodarki, co nie jest zaskakujące, ponieważ istnieje ponad dwa miliony prywatnych gospodarstwach, że łączna liczba wszystkich ziem zajmują więcej niż 90%, podczas gdy ich obszary są rośnie z każdym rokiem.

Warto zauważyć, że ponad połowa z tych produktów jest wykorzystywana na własny użytek.

Produkty polskich rolników wchodzą na rynek krajowy i są eksportowane nie tylko do krajów europejskich, ale także do innych krajów. Ze względu na wysoką jakość i stosunkowo niskich cen mięsa i nabiału, warzyw, owoców, zbóż i produkowanych w Polsce, istnieje duże zapotrzebowanie, co pozwala na zwiększenie wielkości ich produkcji.

Jak się okazało, w ubiegłym roku prywatni rolnicy doświadczali szybszego wzrostu dochodów niż przedsiębiorcy pracujący w innych branżach. Według statystyk, dla każdego członka rodziny dochód wynosił 375 euro, aw porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o prawie 100 euro.

Wpływ na to miała wysoka rentowność i rosnące ceny produktów w ubiegłym roku

Ten znaczący wzrost przychodów spowodowane przez fakt, że udało nam się zebrać wyższy plon ziarna w ubiegłym roku, jak również w celu zwiększenia produkcji mięsa, mleka, jajek i innych produktów spożywczych. Ważnym czynnikiem jest to, że ceny wszystkich tych produktów wzrosły.

Obecnie jednym z problemów obserwowanych w sektorze rolnym jest niedobór siły roboczej. Fakt, że młodzi ludzie z obszarów wiejskich wolą mieszkać w dużych miastach przemysłowych, gdzie istnieją duże szanse na zatrudnienie w wysoko płatnej pracy.

Pomimo faktu, że wielu rolników w celu zwrócenia uwagi pracowników, są zmuszeni do podniesienia płac, to nadal jest na niższym poziomie w porównaniu do przedsiębiorstw produkcyjnych. Jeśli przed pracownicy migrujący, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy, często były one zaangażowane w branży rolnej, ale ostatnio są coraz częściej wybierają sektory sektorze usług, handlu i budownictwie.

Czytaj więcej:
Wronki;
Rogoźno;
Murowana Goślina;
Puszczykowo;
Opalenica;