W Polsce świnie rosną szybko

Według statystyk w Polsce za rok 2017 dochód kompleksu rolno-przemysłowego wyniósł 2,6% PKB.

Jednocześnie wśród różnych sfer działalności i, jak wiadomo, najwięcej uwagi poświęca się hodowlom zwierząt, drobiarstwu i roślinom, najbardziej efektywna była hodowla świń. Faktem jest, że obecnie Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w eksporcie wieprzowiny.

Należy zauważyć, że oprócz udanych działań dużych przedsiębiorstw rolnych, rośnie liczba małych przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się produkcją produktów rolnych każdego roku.

Oprócz hodowli trzody chlewnej głównymi kierunkami są uprawy zbóż, jagód i owoców, a także warzyw, które są sprzedawane zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowane do wielu krajów, w tym tych, które nie należą do UE.

Coraz zarejestrowane firmy prywatnych rolników

Ważnym czynnikiem jest to, że obecnie obowiązujące przepisy przyczyniają się do tworzenia gospodarstw rolnych, o czym świadczy fakt, że każdego roku są one coraz częściej rejestrowane. Jednym z problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy zajmujący się hodowlą świń, jest rozprzestrzenianie się ASF, który w ubiegłym roku spowodował zbycie znacznej liczby zwierząt gospodarskich.

W związku z tym opracowano kilka projektów, dzięki którym można było ustabilizować sytuację i wypłacono odszkodowanie dotkniętym rolnikom.

Obecnie eksportuje się nie tylko mięso, ale także produkty z niego produkowane, a także konserwy wysyłane do wielu krajów, w tym do Chin i Korei Południowej.

Zgodnie z prognozami ekspertów, w ciągu najbliższych kilku lat sektor rolny będzie się dobrze rozwijał, nie tylko w produkcji trzody chlewnej, ale również w gospodarstwie hodowlanym, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty mleczarskie. Faktem jest, że wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej większość mieszkańców krajów europejskich, w tym Polaków, zaczęło zwracać większą uwagę na ich użyteczne właściwości przy zakupie produktów spożywczych, preferując towary przyjazne dla środowiska.

Wśród problemów, z którymi ostatnio borykali się rolnicy i rolnicy, należy brak pracowników, zwłaszcza w okresie żniw, mimo że coraz więcej pracowników migrujących przybywa do Polski każdego roku.