W Polsce, w ramach programu „Rodzina 500+” przeznaczono 3,4 mld euro

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej, nie ma problemu z niskim wzrostem liczby urodzeń, co prowadzi do szybkiego starzenia narodu.

Wiele rodzin nie chcą mieć dzieci ze względu na stosunkowo niskie zarobki i brak własnych domach, nie są pewni, że mogą dać dziecku wszystko, czego potrzeba.

Rząd Polski przywiązuje wielką wagę do rozwiązania tego problemu, a dowodem tego jest program „500+ Rodzina„, który przewiduje miesięczny dodatek w wysokości 500 zł dla każdego z drugiego i kolejnego dziecka.

Pomimo faktu, że tylko pierwsze osiem miesięcy tego roku z budżetu państwa została przydzielona 3,4 mld €, sytuacja uległa znacznej poprawie, ponieważ ze względu na ciążę zarejestrowanych prawie 15 tysięcy więcej kobiet niż wcześniej obserwowane.

Ale najważniejsze, że udało się rozwiązać problem z ubóstwem głównie rodziny z dziećmi, których rodzice mają trudności finansowe. W trakcie programu, która rozpoczęła się w kwietniu tego roku, był w stanie poprawić dobrostan ponad 3,5 miliona dzieci.

Czytaj więcej:
Chwilówki online Kuźnica;
Chwilówki online Mielnik;
Chwilówki online Narew;
Chwilówki online Nowy Dwór;
Chwilówki online Prabuty;