W Polsce wdrożenie programu „Dobry pomysł”

W Polsce został zatwierdzony i podpisany program „Dobry pomysł”, zgodnie z którym ponad 470 tys. euro przeznaczonych na innowacyjne projekty jest przyznawane z budżetu państwa.

Rozpocznie się ona 18 października, a wszyscy mieszkańcy, którzy osiągnęli wiek większości, będą mogli wziąć w nim udział.

Ich sugestie można przesyłać na specjalnej stronie internetowej, gdzie Komisja określenia ich efektywności kosztowej, w ten sposób, mogą odnosić się do różnych sfer działalności przemysłowej, technologii komputerowej, budownictwie, a nawet do poprawy stanu środowiska.

Eksperci sugerują, że nie więcej niż 35 projektów otrzyma wsparcie finansowe, a ponad 350 wniosków zostanie rozpatrzonych łącznie w konkursie. Wprowadzenie nowych technologii przyczynia się do dalszego rozwoju gospodarki, ponieważ zwiększają się możliwości produkcyjne.

Należy zauważyć, że co roku Polska zwiększa eksport nie tylko produktów rolnych, ale również wyrobów wyprodukowanych, które są w dużej mierze popytem w wielu krajach.