W Polsce wzrośnie koszt armii

Rząd każdego państwa robi wszystko, aby wspierać armię w stanie gotowości bojowej, ponieważ zależy to od terytorialnej integralności kraju i bezpieczeństwa obywateli.

W Polsce sytuacja gospodarcza uległa poprawie przez kilka lat, a co za tym idzie rocznie więcej środków finansowych zostanie przyznanych armii z budżetu państwa. Zgodnie z zatwierdzonym projektem do 2030 r.

Będzie to 2,5% PKB. Środki te zostaną przeznaczone na podniesienie wynagrodzenia personelu wojskowego, a także na dostarczanie nowych rodzajów sprzętu i broni.

Ponadto planuje się zwiększenie liczby żołnierzy do 200 tys. Zdaniem szefa Polski wiadomo, że poprawa finansowania przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa żołnierzy, a także ich niezależności finansowej.

Działania te przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania młodych ludzi, którzy planują przystąpić do sił zbrojnych Polski. Co roku polska armia staje się coraz bardziej zmodernizowana i spełnia wysokie standardy krajów, członków NATO.

Czytaj więcej:
kredyt w koncie;
wpłata gotówki na konto zagraniczne;
pożyczka w 15 minut online;
pożyczki w 15 minut na koncie;
mikropożyczki online;