W Polsce wzrost PKB o 3,9%

Pomimo faktu, że w porównaniu z pierwszym kwartale tempo wzrostu PKB w Polsce nieznacznie spadła, to pozostaje na dość wysokim poziomie i wynosi 3,9%.

Stał się znany z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba ta nie jest zaskoczeniem, ponieważ ekonomiści, odnosząc się do danych ekonomicznych, przewidzieć takiego rezultatu.

Szersze informacje na temat rozwoju gospodarki w drugim kwartale zostaną podane pod koniec miesiąca. Jednakże, można stwierdzić, że cała branża będzie się rozwijać, w tym w sektorze rolnym, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, które miały miejsce w Polsce w ciągu całego roku.

Jeżeli dodamy do tego fakt, że w niektórych obszarach wybuchu afrykańskiego świń i ptasiej grypy zostały nagrane, wielu rolników nie uzyskania pożądanych wyników. Jednak rząd zapewnia program przeznaczony do wsparcia finansowego dla firm. Istotną rolę w rozwoju gospodarki odgrywanej przez inwestycje zagraniczne, ponieważ coraz więcej przedsiębiorców zagranicznych chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.