W Polsce wzrost PKB przekroczył 5%

Pomimo pesymistycznych prognoz niektórych ekonomistów, którzy przewidywali spowolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki, według statystyk w drugim kwartale, http://www.finhelp.pl/ PKB wyniósł 5,1%.

Należy zauważyć, że stopa inflacji nie przekroczyła 2%, a to jest dobry wskaźnik, inspirujący optymizm.

Jeśli chodzi o ceny konsumpcyjne towarów i usług, ogólnie wzrosły one nieznacznie, a na niektórych produktach, na przykład owocach i warzywach, zmniejszyły się, dzięki dobrym plonom.

Kraj nadal zmniejsza stopę bezrobocia

Należy zauważyć, że w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej powstają nowe miejsca pracy w kraju, co wpływa na zmniejszenie bezrobocia. Obecnie każdy obywatel, niezależnie od regionu zamieszkania, może znaleźć przyzwoitą pracę, zwłaszcza, że ​​wiele przedsiębiorstw ma niedobór zarówno wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i zwykłych pracowników. Dotyczy to szczególnie obszarów wiejskich w okresie żniw.

Jeśli kilka lat temu cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski w poszukiwaniu pracy, znaleźli ją w sektorze rolniczym, ostatnio coraz częściej wybierają sferę usług, pracują w przedsiębiorstwach przemysłowych, a także w budownictwie. Głównym powodem jest to, że płace są tu wyższe.

Większość rolników i rolników nie może znacząco podnieść płac ze względu na stosunkowo niskie ceny zakupu swoich produktów. Jak się okazało, Narodowy Bank Polski przedstawił kwartalny raport o sytuacji w przedsiębiorstwach.

Pomimo tego, że niektórzy z nich borykają się z problemem niedoboru pracowników i zależą od sytuacji gospodarczej w innych państwach, ogólna sytuacja jest stabilna, a dynamika rozwoju gospodarczego obserwowana jest praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach. Należy zauważyć, że w tym roku wzrost inwestycji przekroczył oczekiwane prognozy i wyniósł ponad 10%, ponadto środki z dalszego rozwoju inwestowane są nie tylko przez przedstawicieli lokalnych firm, ale także przez cudzoziemców, którzy częściej wybierają Polskę do prowadzenia działalności gospodarczej.