W Polsce, wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw

Obecnie w Polsce, stopa bezrobocia nieco ponad 6%, aw niektórych regionach odsetek ten jest jeszcze niższy.

Jest to szczególnie ważne w okresie letnim, gdy praktycznie wszystkie sektory oferowane dużą liczbę wolnych miejsc we wszystkich sektorach. Według statystyk, w kraju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,7% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ponadto w tym sektorze w ostatnim miesiącu płace wzrosły o 7%, a było kilka powodów.

Jednym z nich jest fakt, że kraj ten otworzył więcej nowych firm, zarówno dużych jak i małych, w związku z którymi stale potrzebują wykwalifikowanych specjalistów z wyższym wykształceniem, jak i pracy. Pomimo faktu, że stale rosnące płace w niektórych regionach, pracodawcy mają do czynienia z niedoborem pracowników. Obecnie sektor przemysłowy średnia płaca wynosi 1092 euro, bez podatków.

Przewiduje się dalszy wzrost wynagrodzeń

Eksperci przewidują, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać dalszego wzrostu wynagrodzeń w sektorze. Poprawa sytuacji ekonomicznej przyczyniło się do faktu, że w ubiegłym roku, znacznie mniej niż liczba Polaków wyjechało do innych krajów w poszukiwaniu pracy. Oczywiście, ma to pozytywny wpływ nie tylko na rynku pracy.

Ale sytuacja demograficzna. Fakt, że w Polsce, podobnie jak w niektórych krajach europejskich, jest niski wskaźnik urodzeń, dlatego istnieje naturalne starzenie się narodu.

Eksperci pamiętać, że po przystąpieniu Polski do UE, w pierwszych latach dużej liczby obywateli wyjeżdżających do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajach, a najczęściej jest to młodzi ludzie, co spowodowało wzrost liczby rozwodów trzykrotnie. Według statystyk na kilka lat wyjechał z kraju ponad 2,5 miliona osób.

Ważnym czynnikiem jest to, że wzrost wynagrodzeń ma wpływ na zwiększenie przepływu pracowników migrujących z krajów Wschodu, którzy przybyli do Polski, by pracować, a niektóre z osób przebywających tutaj na pobyt stały.

Czytaj więcej:
Miłosław;
Nekla;
Tuliszków;
Gołańcz;
Rakoniewice;