W Polsce zaprzestano wylesiania

Jedną z atrakcji Polski są lasy Puszczy Białowieskiej, w których żyje duża liczba zwierząt i ptaków.

Od kilku lat wycinane są tutaj drzewa, a według Ministerstwa Środowiska tylko te drzewa, które są dotknięte przez choroby, wycinają.

Jednakże Europejski Trybunał zdecydował o całkowitym zatrzymaniu pozyskiwania drewna. Jeśli nie zostanie wdrożony, polski rząd będzie zmuszony zapłacić karę w wysokości 100 tysięcy euro dziennie.

W związku z tym w tej chwili wszystkie maszyny, z których został przetransportowany las, zostały zabrane z Puszczy Białowieskiej, zlokalizowanej na terenie Polski. Ta decyzja sądu jest tymczasowa do czasu rozstrzygnięcia spornej kwestii w odniesieniu do dyrektyw UE.

Jak się okazało, rozprawa w tej sprawie odbędzie się 12 grudnia i nie będzie możliwe pełne rozwiązanie tej sytuacji do roku później. Z uwagi na fakt, że polski rząd wypełnia decyzję sądu, kraj ten nie będzie stosować żadnych sankcji.