W Polsce zwracaj uwagę na powracających

Już od kilku lat w Polsce spada nie tylko stopa bezrobocia, ale również rośnie płace, poprawiając dobre samopoczucie obywateli.

Pod tym względem liczba Polaków wzrasta z każdym rokiem, wracając do kraju stałego zamieszkania.

Fakt, że w czasach kryzysu, kiedy nie były niskie płace i miał problemy z zatrudnieniem, pewna kategoria ludzi migrujących do innych krajów w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, a niektóre z nich przebywał tam mieszkać.

W 2017 roku 525 osób wróciło do Polski

Według statystyk, w ubiegłym roku, Polska powróciła 525 imigrantów, podczas gdy w bieżącym roku spodziewany jest powrót kolejne 750 osób. Rząd robi wszystko, aby pomóc Polakom, którzy zdecydowali się przenieść do swojej ojczyzny. Nie zapominaj, że podczas II wojny światowej miała miejsce również duża migracja ludności europejskiej, w tym także Polaków.

Warto zauważyć, że najczęściej powracający powracają z krajów wschodnich.

Gdy stało się znane, rząd będzie w maju na spotkanie z gubernatorem w celu omówienia zatrudnienia i pomocy osobom pochodzenia polskiego. Środki takie są niezbędne dla różnych powodów, a jednym z nich jest to, że w Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, jest proces starzenia się narodu. Faktem jest, że średnia długość życia w kraju wzrasta, a stopa urodzeń jest na stosunkowo niskim poziomie.

W ciągu kilku dekad wszystko to może doprowadzić do kryzysu demograficznego. Jednak warto zauważyć, że ze względu na programy społeczne rządu, mogłoby poprawić sytuację z urodzenia, ponieważ duże rodziny są w stanie otrzymać dodatkowe fundusze.

Podczas konferencji, Re-Patria Krzysztof Kozłowski, uchwyty przypadki repatriacji, zauważył, że obecnie nie ma oddziaływanie na odpowiednim poziomie między władzami lokalnymi i przedsiębiorców o świadczenie pracy dla tej kategorii osób. Dobrym rozwiązaniem byłoby zapewnienie wyboru wolnych miejsc w poszczególnych województwach dla imigrantów, aby mogły decydować o miejscu zamieszkania i pracy w tej specjalności.

Czytaj więcej:
Szczuczyn;
Michałowo;
Knyszyn;
Krynki;
Zabłudów;