W tym roku Kraków odwiedziła rekordowa liczba turystów

02121611W ostatnich latach Polska osiągnęła sukces nie tylko w sferze gospodarczej, ale także w rozwoju turystyki biznesowej.

Turystyka w kraju zaczęła rozwijać się od roku 1800, ale uzdrowiska zaczęły pojawiać się znacznie później. Dziś polskie ośrodki wypoczynkowe i sanatoria nie są gorsze od wielu europejskim, zwłaszcza, że są one zlokalizowane głównie w obszarach chronionych. Bałtyk, góry, rzeki, źródła leczniczych wód mineralnych, a także łagodny klimat i piękna przyroda tutaj przyciąga coraz większą liczbę turystów. Ważną rolę w naszych czasach grać bezpiecznie, tak, że w tym kraju wiele uwagi.

Według burmistrza miasta Krakowa okazało się, że zostały one odwiedza 15 milionów turystów zagranicznych w tym roku i to był kolejny rekord. Oczywiście, dużą rolę w tym odegrał różnych zdarzeń, z których jedna była dominująca w Światowych Dniach Młodzieży.

Przede wszystkim w tym mieście pochodzi z innych krajów takich jak Wielka Brytania, Włochy i Niemcy i inne kraje. Płacąc za mieszkania, kupując produkty i pamiątki, są one pozostawione w miejskich dużych sum pieniędzy, ale w tym roku jest to ponad 1,2 mld euro.

Czytaj więcej:
Chwilówki online Szczebrzeszyn;
Chwilówki online Rejowiec Fabryczny;
Chwilówki online Nałęczów;
Chwilówki online Kock;
Chwilówki online Kazimierz Dolny;
Chwilówki online Tarnogród;