W ubiegłym roku Polska została wykonana dwukrotnie pracowników migrujących

23021611Gdy stało się znane z wiarygodnych źródeł, pierwsze dziesięć miesięcy ubiegłego roku Polska została wykonana dwa razy więcej migrantów, którzy chcą uzyskać wizę do pracy, a w większości przypadków osoby te są obywatelami Ukrainy, co jest bardzo trudne do znalezienia pracy we własnym kraju z powodu kryzysu gospodarczego.

Takie pozwolenie na zatrudnienie otrzymało blisko siedemset tysięcy ludzi mieszkających w innych krajach. Zgodnie z polskim prawem, będą mogli wykonywać pracę na terytorium kraju przez okres sześciu miesięcy, przepisy te mają zastosowanie do obywateli danego państwa, które były kiedyś częścią Związku Radzieckiego. Jednak, zgodnie z pracowników Ministerstwa Pracy, nie ma dokładnych danych liczbowych, a liczba cudzoziemców udzielone zezwolenia na pracę są znacznie różni się od liczby cudzoziemców, którzy są naprawdę pracuje w kraju. Praca w Polsce głównie do obywateli w pewnym wieku, który nie jest więcej niż czterdzieści lat. Należy również zauważyć, że większość ofert pracy dla obywateli innych państw, jest w rolnictwie i sektorze usługowym.

Czytaj więcej:
Namysłów;
Krapkowice;
Strzelce Opolskie;
Prudnik;
Kluczbork;