W Warszawie rozpowszechniać ubrania bezdomnym

Raz w Polsce zaczęła się odzyskać gospodarkę w kraju znacznie zmniejszyć liczbę bezrobotnych, bo są nowe miejsca pracy, podniesienie płac i świadczeń socjalnych.

Ponadto, w wielu sektorach jest sytuacja braku specjalistów, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, budownictwa i usług. Każdego roku liczba osób bez stałego miejsca zamieszkania jest również zmniejszona, o czym świadczą statystyki.

Dla tych ludzi, którzy nie mają własnego mieszkania i pracy, organizacji społecznej i kierownictwo kraju stworzenia specjalnych funduszy na celu ułatwienie świadczenia pomocy. Na przykład w Warszawie, wspólnota religijna Sant’Egidio w piwnicy jednego z klasztorów zorganizowało odbioru odzieży dla osób potrzebujących.

Okazało się, że w krótkim czasie mieszkańców stolicy przyniosły tak wiele rzeczy, które musiały tymczasowo ograniczyć ich spożycie. Wydawanie odzieży odbywa się w każdy czwartek, tak że wszystko w potrzebie może odebrać wszystko, czego potrzeba.