W zeszłym roku PKB wzrósł o 3,6%

271162Ostatni rok był dla polskiej gospodarki jest bardzo pozytywny pod względem wzrostu wielu wskaźników.

Należy pamiętać, że w niektórych aspektach przekroczyło prognozy wielu analityków finansowych i ekspertów.

W szczególności, nie jest głównym rozwój zwiększenie PKB. W szczególności, w 2015 roku Produkt Krajowy Brutto w Polsce wzrósł o 3,6%. Przy okazji, na koniec 2014 roku wielu analityków przewidzieć maksymalny wzrost PKB o 3,5%, ale rzeczywiste dane przekroczyły oczekiwania.

Teraz analitycy są bardziej pośredni w swoich prognoz na 2016 r. Mimo pewnych trudności politycznych, w szczególności problemów związanych z ograniczeniami Trybunału Konstytucyjnego oraz w sporze z Parlamentem Europejskim, Polska gospodarka w tym roku powinno być nadal szybki wzrost i koniec roku, aby pokazać dobre wyniki.