Warszawa zajmuje konferencję poświęconą rocznicy członkostwa Polski w OECD

412161Te dni w stolicy Polski Warszawie konferencji proiskhldit, który jest poświęcony 20. rocznicy od daty przystąpienia do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Z tej okazji, Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Konrad Szymański powiedział, że OECD mają szczególne miejsce we wzroście gospodarczym Polski.

OECD – organizacji, która skupia 35 krajów uprzemysłowionych demokratycznego świata. Jako Konrad Szymański powiedział, że w 1996 roku, wraz z przystąpieniem do OECD, tylko polscy obywatele wyrazili chęć przystąpienia do UE i NATO. To właśnie w tym okresie, według wiceministra w Polsce rozpoczął się czas wielkiego postępu w kierunku aktywnego i pozytywnego stanu zmian w gospodarce.

„W ciągu tych 20 lat, nasz kraj upadł przed podniósł na skraju domyślnie wejściem w 20 największych gospodarek świata. Okres ten charakteryzował się 4-krotny wzrost PKB oraz 10-krotny wzrost eksportu. Wszystko to nie mogło zostać osiągnięte bez pełnej reformy gospodarki, finansowej i polityki monetarnej. Nie nieistotne rolę w rozwoju gospodarki narodowej odegrały reformy szkolnictwa, podatków, prawa pracy oraz przepisach emerytalnych, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu konkurencyjności na rynkach światowych „- zakończył Konrad Szymański.

Czytaj więcej:
Chwilówki online Ostrów Lubelski;
Chwilówki online Łaszczów;
Chwilówki online Tyszowce;
Chwilówki online Frampol;
Chwilówki online Dubienka;