Zmiany w kierownictwie partii „Platforma Obywatelska”

260120161Partia „Platforma Obywatelska” dzisiaj, nie było dość istotna zmiana.

W szczególności, szef partii został powołany Grzegorz Schetyna, który wcześniej pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych RP.

W oficjalnej stronie opozycyjnej partii politycznej, 26 stycznia wyborach zeszłym intraparty. Po głosowaniu pokonał Grzegorz Schetyna. Należy pamiętać, że w zasadzie, zwycięstwo kandydata nosili wyłącznie charakter techniczny, a jego głównymi rywalami na stanowisko szefa partii Tomasz Siemoniak i Borys Booth wycofał się i nie chciał brać udziału w wyborach.

Po objęciu urzędu, Grzegorz Schetyna wszystkich członków drużyny podziękował za zaufanie i wyraził wdzięczność byłego szefa „Platformy Obywatelskiej” Ewy Kopacz. Schetyna powiedział również, że wkrótce będzie inicjować aktualizację strony, aby powrócić do niego zaufanie ludności.